Резултати от конкурс "Неолиберализмът и науката"

 

Приключи конкурсът за набиране на статии по проекта на тема "Неолиберализмът и науката".

Статиите по конкурса трябваше да се фокусиран върху въпросите какво е неолибералното понятие за знание, какви са ефектите на неолибералните политики върху научнитеизследвания и висшето образование, както и какви са възможните им алтернативи.

Конкурсът беше спечелен от Момчил Христов (СУ), "Хетерономната автономия на социалните науки" и Ина Димитрова (ИФИ), "Управление на покварата".

Виж статиите в раздел "Публикации на екипа".