Резултати от конкурс "Оценки на стойността в съвременните социални науки"

 

Приключи конкурсът за набиране на статии по проекта на тема "Оценки на стойността в съвременните социални науки".

Статиите по конкурса трябваше да описват практики на оценяване на работата на академичния състав в една или повече чужди страни, отчитайки степента на тяхната централизираност, отношението им към акредитирането на научните институти, характера на инстуциите, извършващи оценяването, периодичността, следствията му, възможностите за оспорване на оценките. Предимство имаха статиите, описващи личния опит на автора с оценяването и неговите ефекти.

Конкурсът беше спечелен от Христина Амбарева (ИФИ), "Оцевки на стойността в съвременните социални науки: Япония".

Виж статиите в раздел "Публикации на екипа".