Резултати от конкурс "Стойността на социалните науки"

Приключи конкурсът за набиране на статии по проекта на тема "Стойността на социалните науки".

Статиите по конкурса трябваше да отговорят на въпросите според какви принципи да бъде оценявана стойността на научната работа в областта на социалните науки;

какви са предимствата и недостатъците на съществуващи български или чужди системи за оценяване на стойността на научната работа от гледна точка на социалните науки; какви конкретни механизми или практики на оценяване могат да бъдат приложени в рамките на българските университети или институти от областта на социалните науки.

Получените статии бяха оценени от жури в състав: Ивелина Иванова (ИФИ), Тодор Христов (СУ) и Христина Амбарева (ИФИ). Ето и спечелилите:

1. Десислава Дамянова, СУ, "Стойността на социалните науки"

2. Любослава Костова, ИС, "Проблемът за стойността на социалната наука"

Виж статиите в раздел "Публикации на екипа".